Afdrukken

Beheeractiviteiten

Vrijwilligers bij het visstandbeheer in Den Haag

In de verschillende stadsdelen zijn inmiddels een aantal vrijwilligers bezig om de viswateren in Den Haag te inventariseren. Deze vrijwilligers hebben allemaal een korte cursus visstandbeheer van de GHV gehad. Zij proberen de knelpunten van de Haagse viswateren gedetailleerd in kaart te brengen.

Vrijwilligers welkom!

Nieuwe vrijwilligers zijn overigens nog steeds nodig. Deze oproep geldt voor iedereen, zowel de witvisser die zo nu en dan een hengeltje uitgooit en het belangrijk vind dat er om de hoek mooi viswater ligt, als de specialist (denk aan karper-, snoek- of vliegervisser) zijn welkom. U kunt zich aanmelden via ons e-mailadres.

Inventarisatie van viswater en visstand 

De commissie en de vrijwilligers gaan zoveel mogelijk kenmerken en knelpunten van het viswater in kaart en beeld brengen, zoals:

 • Diepte viswater
 • Baggerlaag
 • Waterplanten
 • Kroosvorming
 • Waterkwaliteit
 • Vissterfte
 • Grootte en samenstelling visstand
 • Visserijmogelijkheden

Beheermaatregelen

In samenwerking met de gemeente Den Haag en het hoogheemraadschap van Delfland zal de commissie proberen om beheersmaatregelen ter verbetering van viswater, sportvisserij en visstand te nemen, zoals:

 • Baggeren
 • Aanbrengen van overwinteringsplaatsen voor vis
 • Dichtzetten van riooloverstorten
 • Voorkomen van teveel kroosvorming
 • Inrichting oevers voor beter visserijgebruik
 • Uitvoeren van een spiegelkarperproject voor de grachten en kanalen


Riooloverstorten dichtzetten : een belangrijke beheermaatregel!

Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan via deze site. Als u rechtsboven klikt komt u in het formulier om u op te geven.

Als u meer informatie over het lidmaatschap wenst klikt u op deze link.

Volg GHV

U kunt onze vereniging ook volgen via Facebook en Instagram.

Klik op de logo's om verbinding te maken.

facebook twitter

Fotogalerij

Er gebeurt veel in de vereniging.

Op deze pagina ziet u een overzicht van een aantal fotoalbums van onze activiteiten en foto's van vissen die door onze leden gevangen zijn.