Afdrukken

Waterplan Den Haag

stadswaterfout

Hoe zag veel van het water anno 1998 in Den Haag eruit? Stinkende slootjes, vervuild slib op de bodem, eendekroos en door planten overwoekerde watertjes. De slootjes achter de flats maar ook de grachten en de vijvers in parken en bossen waren hard toe aan een grote schoonmaak. Ook de vissen, planten en andere dieren leden onder het achterstallig onderhoud. Het was dus nodig dat de kwaliteit van het Haagse water werd verbeterd. Daarom heeft de gemeente Den Haag samen met het Hoogheemraadschap van Delfland een paar jaar geleden besloten meer aandacht te geven aan het beheer van het water in de stad. Hiervoor hebben zij een plan opgesteld: het Waterplan Den Haag.

In het Waterplan is te vinden wat men met het Haagse water wil bereiken. De stad is opgedeeld in een aantal gebieden. Per gebied is op basis van de kenmerken van het watersysteem een na te streven niveau (ambitieniveau) toegekend aan alle wateren in het gebied. Het laagste ambitieniveau is toegewezen aan de gebieden die weinig mogelijkheden bieden.

stadswatergoedHier geldt dat het water er tenminste mooi uit moet ziet: deze doelstelling is gekoppeld aan de term "water dat siert". Meer mogelijkheden bestaan er in de delen waaraan de doelstelling "water dat behaagt" is toegekend. Hierbij wordt gestreefd naar wateren waarbij mens en dier zich lekker voelen. In een aantal gebieden zijn er mogelijkheden voor water en natuur van een uitstekende kwaliteit. Dit hoogste ambitieniveau is verwoord als "water dat leeft".Niet alle doelen kunnen overal in Den Haag bereikt worden. Een gracht blijft een gracht en kan nu eenmaal nooit een kronkelend beekje worden. Op het plattegrondje staat welke niveaus bereikt kunnen worden.

Ambitieniveaus:
I staat voor het "water dat leeft",
II staat voor "water dat behaagt",
en III staat voor "water dat siert".

Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan via deze site. Als u rechtsboven klikt komt u in het formulier om u op te geven.

Als u meer informatie over het lidmaatschap wenst klikt u op deze link.

Volg GHV

U kunt onze vereniging ook volgen via Facebook en Instagram.

Klik op de logo's om verbinding te maken.

facebook twitter

Fotogalerij

Er gebeurt veel in de vereniging.

Op deze pagina ziet u een overzicht van een aantal fotoalbums van onze activiteiten en foto's van vissen die door onze leden gevangen zijn.