ALV 2017

dinsdag, 11 april 2017

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING

Op donderdagavond 18 mei 2017 wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering van de 's-Gravenhaagse
Hengelsport Vereniging gehouden in ons clubhuis De Topstek aan de Madesteinweg 34 te Den Haag.
Aanvang van de vergadering 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening van de vergadering door de voorzitter van de vereniging, de heer drs. A. van der Spiegel.
 2. Notulen van de vorige Algemene Vergadering d.d. 19 mei 2016.
 3. Mededelingen over verrichtingen van het bestuur en activiteiten van de activiteiten- en werkcommissies
  sinds de vorige Algemene Vergadering.
  Jaarverslag van de vereniging over 2016. Het jaarverslag is ter vergadering beschikbaar¹.
 4. Financieel verslag opgesteld door Hoogduin Advies. De exploitatierekening 2016 en de balans per
  31 december 2016 zijn ter vergadering beschikbaar.1 De voorzitter geeft tijdens de vergadering een
  mondelinge toelichting.
 5. Verslag van de Financiële Controlecommissie over Financieel verslag 2016¹.
 6. Vaststelling van de begroting over 2017.
 7. Besluitvorming over statutenwijziging i.v.m. wijziging organisatiestructuur vereniging.
  Toelichting ter vergadering.
 8. Besluitvorming aankoop nieuw viswater in Stolwijk. Toelichting ter vergadering.
 9. Wijziging contributie 2018.
 10. Uitreiken van de jubileumspelden aan diegenen die in 2017 vijfentwintig, veertig dan wel vijftig jaar
  ononderbroken lid van de GHV zijn geweest. De jubilarissen worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
 11. Verkiezing bestuur².
  Aftredend zijn de heren van der Spiegel (voorzitter), Cramer (vergunningen), Verweij (Commissie
  Viswaterbeheer) en Ockhorst (Vliegvisafdeling). Zij stellen zichzelf opnieuw beschikbaar.
 12. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting van de vergadering.


1. Wilt u de vergaderstukken van de algemene vergadering eerder ontvangen, mail dan met
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
2. Kandidaten voor een bestuurs- en/of commissiefunctie worden verzocht dat voornemen tijdig en
schriftelijk bij de voorzitter van de vereniging kenbaar te maken. De aanmelding wordt tevens aangemerkt
als een bereidverklaring.

Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan via deze site. Als u rechtsboven klikt komt u in het formulier om u op te geven.

Als u meer informatie over het lidmaatschap wenst klikt u op deze link.

Volg GHV

U kunt onze vereniging ook volgen via Facebook en Instagram.

Klik op de logo's om verbinding te maken.

facebook twitter

Fotogalerij

Er gebeurt veel in de vereniging.

Op deze pagina ziet u een overzicht van een aantal fotoalbums van onze activiteiten en foto's van vissen die door onze leden gevangen zijn.