Leefnetverbod Haagse Wateren

dinsdag, 15 januari 2013

Toestemming hier te downloaden

Leefnetverbod Haagse Wateren

Met ingang van 1 januari 2013 is in de lijst van viswateren van onze vereniging een verbod opgenomen voor het gebruik van een leefnet tijdens het vissen in de wateren binnen de gemeente Den Haag.

Download de toestemming om met leefnet te mogen vissen hier!

Dit leefnetverbod is ingesteld om het houden van illegale (niet bij de vereniging aangemelde en goedgekeurde) witviswedstrijden te voorkomen. Vooral in het Wateringse Veld hebben buurtbewoners in de afgelopen jaren veel overlast ondervonden van wedstrijdvissers die zich niet altijd even sociaal gedroegen. Weliswaar heeft onze vereniging sinds de overlast geen toestemmingen meer voor viswedstrijden in het Wateringse Veld afgegeven, echter controle hierop was moeilijk aangezien voor de politie en boswachters in voorkomende gevallen moeilijk was aan te tonen dat groepjes sportvissers in wedstrijdverband visten. Met een leefnetverbod wordt nu dus geprobeerd om overlast te voorkomen.

Het leefnetverbod is een uiterste rigoureuze maatregel en als vereniging hadden wij hier liever geen gebruik van gemaakt. Het is echter een uiterste poging om te voorkomen dat de wateren in het Wateringse Veld als viswater uit de lijst van viswateren van de gemeente Den Haag verdwijnen. Onze vereniging heeft weliswaar met de gemeente een huurovereenkomst afgesloten voor het mogen vissen in de Haagse wateren, maar de gemeente bepaalt elk jaar welk water in onze lijst met viswateren mag blijven staan. Teveel overlast door sportvissers en dus teveel klachten die bij politie en gemeente binnenkomen, kunnen uiteindelijk leiden tot het onttrekken van viswater uit onze lijst van viswateren. Dit is al eens eerder gebeurd met de Bosplas in de wijk Ypenburg, waar als gevolg van overlast voor de buurtbewoners ruim drie jaar niet meer mocht worden gevist.

Het leefnetverbod is in de lijst van viswateren aangegeven als geldend voor alle Haagse wateren. Toch willen we de grote groep goedwillende sportvissers niet de dupe laten worden van een hele kleine groep sportvissers die het verknalt. Voor aangemelde viswedstrijden buiten de wijk Wateringse Veld zal bij de wedstrijdtoestemming automatisch een toestemming voor het gebruik van het leefnet worden afgegeven. Individuele sportvissers die het leefnet buiten wedstrijdverband en buiten de wijk Wateringse Veld willen gebruiken, kunnen van de GHV een schriftelijke toestemming voor 2013 ontvangen. Dit is mogelijk door de toestemming van onze website te downloaden. Het is ook mogelijk zo’n toestemming in ons clubgebouw af te halen op elke 1ste donderdagavond van de maand tussen 19:00 en 19:30 uur, uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus.

Het leefnetverbod blijft dus bestaan voor Wateringse Veld, voor de overige Haagse wateren kijken wij in 2013 aan of er geen overlast voor buurtbewoners plaatsvindt. Overigens is het tijdelijk bewaren van aasvis in bijvoorbeeld een emmertje wel in alle Haagse wateren toegestaan.

Download de toestemming om met leefnet te mogen vissen hier!

Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan via deze site. Als u rechtsboven klikt komt u in het formulier om u op te geven.

Als u meer informatie over het lidmaatschap wenst klikt u op deze link.

Volg GHV

U kunt onze vereniging ook volgen via Facebook en Instagram.

Klik op de logo's om verbinding te maken.

facebook twitter

Fotogalerij

Er gebeurt veel in de vereniging.

Op deze pagina ziet u een overzicht van een aantal fotoalbums van onze activiteiten en foto's van vissen die door onze leden gevangen zijn.