Afdrukken

Commissie Haagse wateren

De vereniging beschikt over een Commissie Haagse Wateren speciaal voor het beheer van de wateren gehuurd van gemeente Den Haag. Deze commissie bestaat uit zeven leden. Deze speciale commissie voor beheer van het Haagse viswater is noodzakelijk geworden omdat de gemeente met ingang van 2005 het schubvis-visrecht in al haar water aan onze vereniging heeft verhuurd.

Er moet veel werk worden gedaan om in Den Haag weer te zorgen voor goed viswater en goede visstekken. Ook deze commissie viswaterbeheer heeft inmiddels een veldploeg van vrijwilligers. Overigens zijn voor deze veldploeg nog steeds vrijwilligers welkom. Men kan zich hiervoor aanmelden bij de vereniging. Inmiddels zorgt onze vereniging ook al voor de verkoop van de Haagse gemeentevergunning en zijn de Haagse viswateren in de GHV-vergunning opgenomen.

Nu de GHV huurder is van het visrecht in de Haagse wateren, is de vereniging ook verantwoordelijk voor het visstandbeheer in Den Haag. Dat is een grote verantwoordelijkheid temeer daar de gemeente door middel van een convenant allerlei voorwaarden aan het visstandbeheer heeft verbonden. De belangrijkste voorwaarde is dat het visstandbeheer uitgaat van de richtlijnen voor het waterbeheer zoals deze zijn opgesteld in het Waterplan Den Haag.

De commissie Haagse wateren heeft onder meer de volgende taken:

  • Het informeren van het bestuur en leden, de gemeente Dern Haag en het hoogheemraadschap van Delfland over visstand, viswater en visserijgebruik.
  • Het adviseren van het bestuur, de gemeente Den Haag en het hoogheemraadschap van Delfland over visstand en het te voeren visstandbeheer.
  • Het uitvoeren van veldwerkzaamheden ter verbetering van vistand, viswater en visserijgegebruik.
  • Signaleren van knelpunten.

Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan via deze site. Als u rechtsboven klikt komt u in het formulier om u op te geven.

Als u meer informatie over het lidmaatschap wenst klikt u op deze link.

Volg GHV

U kunt onze vereniging ook volgen via Facebook en Instagram.

Klik op de logo's om verbinding te maken.

facebook twitter

Fotogalerij

Er gebeurt veel in de vereniging.

Op deze pagina ziet u een overzicht van een aantal fotoalbums van onze activiteiten en foto's van vissen die door onze leden gevangen zijn.