Waar ligt al dat mooie viswater?

Veel en gevarieerd viswater. Dat is wat de GHV u te bieden heeft. Op deze website kunt u alles over ons viswater vinden, van viswatertypering, beschrijving van de visstand, tips over stekken, toegankelijkheid... tot routebeschrijving.

Polder De Wijk

Polder De Wijk

De Polde De Wijk is een klein poldertje tussen de Dammekade, Voshol en Warmoeskade op de grens van de gemeente Reeuwijk en Bodegraven. De polder bestaat voor het grootste deel uit grasland ten behoeve van (melk)veehouderijen. Daarnaast zijn in de polder ook nog boom- en sierteeltkwekerijen aanwezig.

Breevaart

Breevaart

De Breevaart is een in de Middeleeuwen handmatig gegraven watergang die voor de aanleg van rijksweg A12liep van de Hollandsche IJssel in Gouda via Reeuwijk-Brug tot bijna aan de Oude Rijn in Bodegraven. Na de aanleg van A12 is de Breevaart verlegd. Deze Verlengde Breevaart loopt nu een heel stuk langs de zuidkant van de A12 en buigt tenslotte af naar het recreatiegebied Reeuwijkse Hout waar de Verlengde Breevaart eindigt. Langs de Goudseweg ter hoogte van het AC Restaurant Bodegraven zijn nog grote gedeelten van de oude Breevaart te zien evenals in het dorp Bodegraven langs de Goudseweg.

Wonnewetering

Wonnewetering

De Wonnewetering is een mooie brede wetering die als belangrijkste afvoerwetering voor de Polder Reeuwijk fungeert. De Wonnewetering staat in directe verbinding met de weteringen van de Polder Reeuwijk. De Wonnewetering is een prachtig stuk viswater, dat een zeer goede snoekstand heeft. Daarnaast is er ook goed zeelt, ruisvoorn, blankvoorn en grote brasem te vangen. In tegenstelling tot veel polderwateren blijft het water ook in de zomerperiode vrij helder. De diepte van de wetering varieert van 0,80 tot ruim 1,50 meter.

Polder Sluipwijk

Polder Sluipwijk

De Polder Sluipwijk staat in rechtstreekse verbinding met de 's-Gravenkoopse Plas en van daaruit weer met de andere Reeuwijkse Plassen. Onze vereniging heeft het visrecht bij een aantal boeren gehuurd in het gedeelte van de polder ter weerszijden van de 's-Gravekoopsedijk. Raadpleeg voor de juiste beschrijving van vis- en looprechten uw vergunning.Ten zuiden van de 's-Gravekoopsedijk liggen een aantal mooie percelen tussen Lecksdijk en de boezemdijk van de Enkele Wiericke.

Polder Reeuwijk

Polder Reeuwijk

Het gebied van de Polder Reeuwijk is een uitgestrekt veenweidegebied. Het grondgebruik is voornamelijk agrarisch ten behoeve van (melk)veehouderijen.

Reeuwijk

Reeuwijk

Historie Reeuwijkse plassen- en poldergebied

Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan via deze site. Als u rechtsboven klikt komt u in het formulier om u op te geven.

Als u meer informatie over het lidmaatschap wenst klikt u op deze link.

Volg GHV

U kunt onze vereniging ook volgen via Facebook en Instagram.

Klik op de logo's om verbinding te maken.

facebook twitter

Fotogalerij

Er gebeurt veel in de vereniging.

Op deze pagina ziet u een overzicht van een aantal fotoalbums van onze activiteiten en foto's van vissen die door onze leden gevangen zijn.