Veilig Hengelsport Klimaat

Als hengelsportvereniging streven we ernaar dat zoveel mogelijk sportvissers van hun hobby kunnen genieten en zich kunnen bewegen in een veilige en plezierige omgeving. Hier zetten we ons elke dag met hart en ziel voor in. Samen maken we het sportvissen leuk!
Belangrijk hierbij is dat iedereen altijd respectvol en verantwoordelijk met met elkaar en met de natuur omgaat.
Om te kunnen voldoen aan duidelijke afspraken over wat wel en niet kan binnen de vereniging heeft onze vereniging een gedragscode met normen en waarden opgesteld waarbij mede gebruik is gemaakt van de gedragscodes opgesteld door het Centrum Veilige Sport, onderdeel van NOC*NSF, waarbij Sportvisserij Nederland is aangesloten.

Gedragscode voor leden/sportvissers

Sportvissen doe je omdat je het leuk vindt.
De sportvisser:
Is open; Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur.Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.
Respecteert anderen: Mede-sportvissers zowel aan of op het viswater als activiteiten in verenigingsverband, bestuurders en andere verengingsfuncionarissen, bezoekers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
Respecteert afspraken; Kom op tijd bij activiteiten en/of evenementen, luister naar instructies en houd je aan regels en vergunnngsvoorwaarden.
Gaat netjes om met de omgeving en de natuur; Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de visplek netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken of neem mee om elders verantwoord weg te gooien.
Blijf van anderen af; Kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.
Houdt zich aan de regels; Lees de vergunningsvoorwaarden, de verenigingsregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
Tast niemand in zijn waarde aan; Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
Discrimineert niet; Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
Is eerlijk en sportief; Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen verboden vistechnieken en/of vismethoden die schadelijk zijn voor het welzijn van de vis.
Meldt overtredingen van deze gedragscode; Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging of Sportvisserij Nederland. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld, bel bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland voor overleg wat te doen.
Het drinken van alcohol is overdag tijdens de door de vereniging georganiseerde activiteiten of evenementen niet toegestaan. Drink na afloop van onze sportvisactiviteiten alcohol met mate en drink niet als je nog het verkeer in moet. Gebruik geen verboden stimulerende middelen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Binnen onze hengelsportvereniging GHV – Groene Hart vinden wij zorg voor een veilige omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Daarom heeft onze vereniging beleid gemaakt om ongewenst gedrag/seksuele intimidatie zo veel als mogelijk tegen te gaan.
Alle begeleiders van jeugdleden en kwetsbare groepen (denk bijvoorbeeld aan vismeesters, viscoaches, Samen VISsen coaches en vrijwilligers) hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG) waaruit blijkt dat het gedrag van de aanvrager in het verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie.

Meld ongewenst gedrag

Samen met Sportvisserij Nederland vinden we het van groot belang dat iedereen in de hengelsport correct met elkaar omgaat, dat mensen respect hebben voor elkaar en de hengelsport kunnen beoefenen in een veilige omgeving.
Helaas gebeurt dat niet altijd. Ook in de hengelsport kan het voorkomen dat je ongewenst wordt behandeld door een collega sportvisser, vrijwilliger, coach of bestuurder. Dit kan variëren van het negeren of pesten van mensen, discriminatie, seksuele toespelingen, aanranding of zelfs erger.
Als slachtoffer of omstander, zowel individu als vereniging, kun je terecht bij Sportvisserij Nederland, Centrum Veilige Sport Nederland of organisaties buiten de sport. Blijf er niet mee rondlopen. Praat er over met iemand in wie je vertrouwen hebt en schakel geschikte hulp in. Samen zorgen we voor een veilige sportvisserij.

Vertrouwenscontactpersonen Sportvisserij Nederland

Voor sportvissers, vrijwilligers of bestuurders, die met ongewenst gedrag of integriteitsschendingen van anderen in de sportvisserij te maken hebben of hebben gehad, heeft Sportvisserij Nederland sinds een paar jaar enkele vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij hebben hiervoor een opleiding gehad. Vertrouwelijk, veilig en anoniem bieden zij telefonisch een luisterend oor en kunnen advies geven waar je geschikte hulp kunt krijgen.
Je kunt hiervoor bellen met onderstaand telefoonnummer en kiezen voor doorverbinding met Astrid, Robert of Patricia. Je kunt ons iedere dag bereiken tussen 9 en 21:00 uur via 030-3030900.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...