Onze Missie, ons Beleid

GHV – Groene Hart wil de hengelsport binnen de gemeenten waarmee wordt samengewerkt breder over het voetlicht brengen.
Op dit moment is de samenwerking met de gemeenten op het gebied van diverse projecten (bijvoorbeeld t.a.v. viswaterbeheer in Den Haag) goed. Echter, door de ontwikkelingen ten aanzien van het sportbeleid (lokaal sportakkoord) en de gevolgen van decentralisatie waardoor de rol van de gemeente direct hengelsportthema’s raakt, zoals bijvoorbeeld de omgevingswet, is een meer actieve samenwerking en grotere zichtbaarheid van de hengelsport belangrijker geworden.
Het doel van GHV – Groene Hart is dan ook om de verbinding tussen sport en het sociaal domein verder te ontwikkelen en hiertoe haar missie en beleidsdoelen opnieuw te bepalen.
Hiertoe heeft OGV Sportadvies uit Den Haag In opdracht van het bestuur het “Beleidsplan 2022 en verder …” opgesteld.
Dit beleidsplan inclusief missie is door de Algemene Ledenvergadering op 18 september 2021 vastgesteld.

Ons beleid

Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is hieronder uitgelicht.
Het gehele beleidsplan is HIER te downloaden.
Wat zijn de kernwaarden van GHV – Groene Hart?
  • Sterk collectief (sterke organisatie, alle visdisciplines aanwezig op hoog kwalitatief niveau).
  • Iedereen laat elkaar in zijn waarde.
  • Clubgevoel/sociale binding.
Wat gaat er goed? (verleden en nu)
  • Transparantie over alles (besluitvorming, financiën, etc. ).
  • Regionale binding.
  • Samenwerking met gemeenten en waterschappen
  • Zie ook kernwaarden (stabiel bestuur, sterke organisatie)
Wat voor vereniging willen wij zijn in de toekomst?
Verbeteren
– Communicatie naar leden en extern verbeteren (speciale aandacht voor jongeren).
– Betere zichtbaarheid van GHV – Groene Hart (binnen VISpas)
Vernieuwen
– Werven van vrijwilligers
Transformeren
– GHV – Groene Hart moet zich meer richten op andere (doel)groepen in de samenleving en op sociaal-maatschappelijke activiteiten.
– Door betere contacten met ‘de buitenwereld’ kan ook beter worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen (zoals dierenwelzijn, loodvrij vissen, etc.), maar het zorgt ook voor betere PR en dat kan weer helpen bij o.a. het werven van vrijwilligers.
– Er dient een discussie te worden gevoerd over de relatie hsv – federatie – Sportvisserij Nederland; wie pakt welke rol/activiteiten op die passen bij het meer naar buiten treden van de sportvisserij
Bij het bovenstaande (verbeteren, vernieuwen en transformeren) is de mate van verandering het verschil.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...